1398/02/31     
لیست فراخوان ها
جهت مشاهده  آگهی فراخوان  - اخبار و اطلاعیه ها - اطلاعیه مصاحبه ها و آزمون  ، ابتدا فراخوان موردنظر را انتخاب نمایید .
عنوان خبر تاریخ خبر
اعلام نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری شهریور 1397 1397/07/22
کدعنوان فراخوانتاریخ اتمام ثبت ناموضعیت ثبت نام
98فراخوان جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری شهریور 13971397/06/20اتمام ثبت نام
95فراخوان جذب نیروی شرکتی فریمان فروردین 13971397/01/27اتمام ثبت نام
93فراخوان جذب نیروی شرکتی فوریت پزشکی آذر ماه 13961396/09/20اتمام ثبت نام
88فراخوان جذب نیروی شرکتی پرستار مردادماه 13961396/05/17اتمام ثبت نام
89فراخوان جذب نیروی شرکتی نظافتچی مردادماه 13961398/05/17اتمام ثبت نام
90فراخوان جذب نیروی شرکتی در امور پشتیبانی و IT مرداد ماه 13961396/05/17اتمام ثبت نام
91فراخوان جذب نیروی شرکتی پذیرش و مدارک پزشکی، تجهیزات پزشکی و امور اجرائی بیمارستانها مردادماه 13961396/05/17اتمام ثبت نام
86فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حوزه بهداشت مشهد و شهرستان ها بهمن 13951395/11/26اتمام ثبت نام
83فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نگهبان آبان 13951395/08/11اتمام ثبت نام
82فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی مهر 13951395/07/19اتمام ثبت نام
80فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حوزه بهداشت مشهد و شهرستان ها تیرماه 13951395/04/26اتمام ثبت نام
79فراخوان بکارگیری نیروی فوریتهای پزشکی خرداد 13951395/03/18اتمام ثبت نام
77فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی فروردین 13951395/01/31اتمام ثبت نام
75فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی شهرستان ها آذر 13941394/09/08اتمام ثبت نام
74فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حوزه بهداشت مشهد و شهرستان ها آبان 13941394/08/24اتمام ثبت نام
72فراخوان بکارگیری نيروي بهداشتي و درماني جهت شهرستانها تیرماه 13941394/05/01اتمام ثبت نام
71فراخوان نظافتچی تیرماه 13941394/04/22اتمام ثبت نام
66فراخوان اورژانس 115 اردیبهشت 941394/02/22اتمام ثبت نام
58فراخوان حوزه بهداشت فاز2 بهمن 13931393/11/20اتمام ثبت نام
55فراخوان حوزه بهداشت فاز1 آبان 13931393/08/18اتمام ثبت نام