سامانه بانک اطلاعات مدیران به منظور گردآوری توانمندی ها و قابلیتهای مدیران دانشگاه راه اندازی گردیده است. لذا مدیران محترم می توانند با ورود به این سامانه نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند و یا درخواست پست سازمانی مدیریتی بالاتری را جهت بررسی ارائه نمایند.
همچنین سایر همکاران محترمی که در خود توان مدیریتی سراغ دارند با ورود به سامانه علاوه بر درج توانمندی های خود، نسبت به درخواست پست سازمانی مدیریتی اقدام نمایند تا بررسی های لازم صورت پذیرد.
   شماره ملی :    
   شماره شناسنامه :    
متن تصویر
Show another code
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.