Drop Down Menu
      1397/03/29     
اطلاعیه مورخ 95/12/01

پیرو اطلاعیه مورخ 27/11/95 سازمان سنجش آموزش کشور، دارندگان کارنامه قبولی اولیه ( در سایر رشته های شغلی آزمون استخدام پیمانی آبان ماه 95 به جز 7 رشته شغلی که مراحل تشکیل پرونده ایشان قبلا اعلام شده است) می توانند طبق جدول زمان بندی به همراه مدارک درخواستی
روز چهارشنبه مورخ 4/12/95، به آدرس:
مشهد – بلوار شهید فکوری – روبروی فکوری 94 – شهرک دانش و سلامت – طبقه منهای یک
مراجعه نمایند.

تذکرات مهم :
- عدم مراجعه در موعد مقرر جهت تشکیل پرونده و ارائه مدارک به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.
- حضور فرد پذیرفته شده و همراه داشتن مدارک ارائه شده در لینک زیر در زمان تشکیل پرونده الزامی می باشد و درصورت عدم ارائه مدارک از روند استخدام حذف خواهند شد.
- با توجه به عدم تمدید مهلت، جهت تشکیل پرونده و دریافت مدارک،کلیه افراد معرفی شده موظفند در زمان مقرر نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایند. بدیهی است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده استخدامی
جدول زمان بندی لیست دعوت شدگان سایر رشته های شغلی
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد .
ODHRM.EMPLOYMENT@mums.ac.ir