Drop Down Menu
      1398/08/23     
اخبار
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ثبت نام هفتمین امتحان
مشترک فراگیر دستگاه های اجرای کشور آبان ماه 1398
جهت ثبت نام، اطلاعات بیشتر و مطالعه دفترچه (ویژه دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به سایت ذیل مراجعه نمائید.
http://sanjesh.org
زمان ثبت نام: ثبت نام بصورت اینترنتی از روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03 لغایت روز جمعه مورخ 1398/07/12 انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.
تاریخ آزمون کتبی: جهت کلیه رشته ها روز پنج شنبه مورخ 1398/08/30 برگزار خواهد شد.
ضمناً آزمون پزشکان متخصص در روز پنج شنبه مورخ 1398/10/12 برگزار می گردد.
تذکر مهم: ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه، تاریخ شروع به طرح(جهت افرادی که در دوران طرح اجباری می باشند)، تاریخ پایان طرح (جهت متقاضیان استخدام در سایر دانشگاهها) و ... آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد .
ODHRM.EMPLOYMENT@mums.ac.ir