Drop Down Menu
      1398/11/01     
اخبار
اطلاعیه شماره 1- مورخ 98/10/22
دعوت شدگان به تشکیل پرونده آزمون استخدام پیمانی آبان ماه 98
با توجه به دعوت از یک برابر ظرفیت نیروی مورد نیاز رشته های شغلی اعلام شده مندرج در آگهی منتشره، همچنین سه برابر ظرفیت نیروی مورد نیاز در رشته های دارای آزمون عملی و مصاحبه شغلی فوریتهای پزشکی و مددکار بهداشتی و درمانی ( ایثارگران معزز دو برابر ظرفیت) از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، به آگاهی می رساند:
1. افرادی که دارای کارنامه سنجش در شغل محل های انتخابی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان رضوی با وضعیت: (داوطلب گرامی با توجه به نمره کل اولیه، شما برای طی مرحله بررسی مدارک معرفی می شوید) می باشند، می بایست جهت اطلاع از زمان، مکان و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و بررسی مدارک به لینک فوق مراجعه نمایند.
2. کارت ورود به مرحله تشکیل پرونده و بررسی مدارک هر یک از افراد دعوت شده، همچنین اطلاع از زمان و مکان انجام آزمون عملی و مصاحبه شغلی (در رشته های شغلی کاردان/کارشناس فوریت های پزشکی و مددکار بهداشتی درمانی) از طریق لینک فوق اعلام خواهد شد.
3. لازم به ذکر است از هم اکنون نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز مطابق  اطلاعیه شماره دو  اقدام نمایید.
4. جهت اطلاع از نکات مهم به  اطلاعیه شماره سه  مراجعه نمایید.
5. جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده گزینش به  اطلاعیه شماره چهار  مراجعه نمایید.
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ثبت نام هفتمین امتحان
مشترک فراگیر دستگاه های اجرای کشور آبان ماه 1398
جهت ثبت نام، اطلاعات بیشتر و مطالعه دفترچه (ویژه دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به سایت ذیل مراجعه نمائید.
http://sanjesh.org
زمان ثبت نام: ثبت نام بصورت اینترنتی از روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03 لغایت روز جمعه مورخ 1398/07/12 انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.
تاریخ آزمون کتبی: جهت کلیه رشته ها روز پنج شنبه مورخ 1398/08/30 برگزار خواهد شد.
ضمناً آزمون پزشکان متخصص در روز پنج شنبه مورخ 1398/10/12 برگزار می گردد.
تذکر مهم: ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه، تاریخ شروع به طرح(جهت افرادی که در دوران طرح اجباری می باشند)، تاریخ پایان طرح (جهت متقاضیان استخدام در سایر دانشگاهها) و ... آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد .
ODHRM.EMPLOYMENT@mums.ac.ir